ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทอง เป็นทุ่งดอกกระเจียวอีก 1 แห่ง ของ จังหวัดชัยภูมิ ที่สวยงามอีก หนึ่งแห่งซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ว่าเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่ มีทุ่งดอกกระเจียว เบ่งบานชูช่ออยู่หลายทุ่ง ด้วยกัน นอกจากดอกกระเจียวสีชมพูที่เราจะได้เห็นกันแล้วยังมี ทุ่งดอกกระเจียวขาว ให้เราได้ชมกันอีกด้วย ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไทรทอง ในเขตพื้นที่ของอำเภอ หนองบัว ระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 319 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 199,375 ไร่ในช่วงเทศกาลดอกกระเจียวบานทุ่งดอกกระเจียวที่นี่จะบานช้ากว่า อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม เมื่อเที่ยว ทุ่งดอกกระเจียวที่ป่าหินงามใน ช่วงเเดือนมิ.ย.-ก.ค. แล้ว ยังมาเที่ยวที่ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทองได้อีกในช่วง ก.ค.-ส.ค.
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทอง นั้น เป็นทุ่งดอกกระเจียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่บริเวณสันเขาพังเหยทางทิศตะวันตก นอกจากนี้ยังมีความพิเศษที่ให้เลือกชมได้ 2 สี คือ ดอกกระเจียว สีม่วงอมชมพู(ดอกบัวสวรรค์)และดอกกระเจียวสีขาว(ดอกบัวเทพอัปสร) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆมีเส้นทาง เดินชมที่สะดวกเดินง่ายผ่านป่าเต็งรังสลับกับจุดชมวิวตามแนวผาให้ชมตลอดทาง รวมระยะทางเดินชม
ทุ่งดอกกระเจียวไปกลับประมาณ 4 กิโลเมตร โดยเส้นทางการเดินจะมีให้เลือก 2 ทาง ทางแรกก็จะเริ่มจาก
ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 2 1 3 4
ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 3 ตั้งอยู่ยังเส้นทางเดินทางจากผาพ่อเมืองไปยังผาหำหด ตลอดระยะทางประมาณ 300 เมตร จะมีดอกกระเจียวสีม่วงอมชมพูให้ชม ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มนี้มีจำนวนไม่หนาแน่นมากเท่ากับกลุ่มที่ และ กลุ่มที่ 2 เป็นดอกกระเจียวที่ขึ้นแซมระกว่างต้นเต็งรังและมีต้นปรงกระจายอยูทั่วไป จากทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มนี้ จะมีทางแยก ด้านซ้ายมือไปยังทุ่งดอกบัวสวรรค์กลุ่มที่ 4 หากเดินตรงไปจะเป็นทุ่งดอกบัวสวรรค์กลุ่มที่ 2
ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 2 สามารถเดินมาชมทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มนี้ได้โดยการเดินตรงมาจากผาหำหด ระยะทาง
ประมาณ 800 เมตร หรือจากทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 4 ระยะทางประมาณ 700 เมตร ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 2 เป็นทุ่งที่มีขนาดใหญ่พอสมควร และมีดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงค่อนข้างหนาแน่น มีเส้นทางเดินผ่ากลางทุ่งที่ มีต้นเต็งรังที่มีรุปร่างสวยงามเหมือนกับงานศิลปะให้ชมมากมาย หากเป็นช่วงที่หมอกลงต่ำยิง่ทำให้เหมือนภาพ วาดยิ่งขึ้น หลังจากเดินชมทุ่งดอกกระเจียงกลุ่มที่ 2 แล้ว ยังเดินไปชมทิวทัศน์ของผาเพลินใจที่อบู่ใกล้ๆ ได้
ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่สองกับสายหมอกบางๆในยามเช้า
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ใยแมงมุมที่คอยแต่งแต้มให้ดอกกระเจียวดูแปลกตายิ่งขึ้น
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 1 นับเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งชาติไทรทอง นอกจาก การเดินเท้ามาชมจากทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 2 ผ่านแนวผาพ่อเมืองแล้ว ยังมีทางลัดจากทางหลวงหมายเลข 225 ใกล้กับจุดชมวิวเขาพังเหยมายังทุ่งดอกบัวสวรรค์กลุ่มที่ 1 ได้ โดยตรงลักษณะของพื้นที่ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มนี้ จะเป็นทุ่งโล่งบนลาดเนอนเขาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ล้อมรอบด้วยป่าเต็งรังที่สมบูรณ์มีเส้นทางเดินชม ทุ่งค่อนข้างสะดวก และ มีจุดที่จัดไว้สำหรับการถ่ายภาพด้วย และยังมองเก็นวิวทิงทัศน์ของทุ่งดอกกระเจียวลงไป ยังที่รายของอำเภอหนองบัวระเหวและอำเภอ เมืองชัยภูมิได้ในวันฟ้าเปิด
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ดอกกระเจียวยามแดดอ่อนมากระทบ ทางเดินชมทุ่งดอกกระเจียวขนาบด้วยป่าเต็งรัง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
   
ดอกกระเจียวขาว ทุ่งดอกบัวสวรรค์กลุ่มที่ 4
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทางเดินจากทุ่งดอกระเจียวกลุ่มที่ 4 ไปยังผาหำหด
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
   
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
แผนที่ทุ่งดอกกระเจียว ไทรทอง
1. น้ำตกไทรทอง
หากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติไทรทอง แบบค้างคืน นอกจากจะได้ชมความงาม ของทุ่งดอกกระเจียวแล้ว ยังสามารถแวะเที่ยว้ำตกไทรทอง ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไ่กลจากที่ทำการอุทยานฯ นัก น้ำตก ขนาดเล็กแต่มีความสวยงามของสายน้ำที่ไหลผ่านมาตามลานหิน ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำกว้างที่คุณสามารถลงเล่น น้ำได้ ริมแอ่งน้ำมีต้นไทรขึ้นอยู่ จึงมีชื่อเรียกแอ่งนี้ว่า "วังไทร" และเป็นที่มาของชื่อน้ำตกไทรทอง จุดเด่นที่สุด ของน้ำตกไทรทอง คือ ลานหินที่สายน้ำไหลมาจากผืนป่าบนเทือกเขาพังเหยมีความลาดเอียงน้อยกว้างประมาณ 80 เมตร น้ำจะไหลแผ่ขยายเต็มลานหินซึ่งมีความยาวประมาณ 150 เมตร ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกสวยงาม ที่สุด หากเดินเลาะลานหินขึ้นไปด้านบนยังพบแอ่งน้ำขนาดใหญ่เรียกว่า "วังเงือก" ซึ่งร่มรื่นด้วย พันธุ์ไม้ขนาด ใหญ่ ให้ได้เดินเที่ยวชมอีกด้วย
แอ่งวังไทร , แอ่งแก่งวังเงือกด้านบนสุดของน้ำตก
น้ำตกไทรทอง น้ำตกไทรทอง
สายน้ำตกเบื้องล่าง
น้ำตกไทรทอง น้ำตกไทรทอง
2. ผาพ่อเมือง
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 10 กิโลเมตร เป็นแนวหน้าผาหินทรายยาว 3 กิโลเมตร อยู่ระหว่าง เส้นทาง ไปทุ่งบัวสวรรค์ บนสันเขาพังเหยด้านทิศตะวันตกสูงจากระดับน้ำทะเล 800-908 เมตร มองลงไปด้านล่างจะเห็นตัว อำเภอภักดีชุมพล และเส้นทางเดินเท้าลัดเลาะไปตามแนวหน้าผา มีจุดชมวิวเด่นๆ อยู่ 4 จุดคือ ผาอาทิตย์อัสดง ผาสวนสวรรค์ ผาเพลินใจ ผาหำหด ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหน้าผาที่หวาดเสียวสุดๆ เมื่อขึ้นไปนั่งบนชะง่อนหินนั้น
ผาเพลินใจ
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
3. ผาหำหด
เป็นแนวผาส่วนหนึ่งของผาพ่อเมืองซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 ของจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอุทยานแห่งชาติ ไทรทอง ผาหำหดมีลักษณะเป็นแผ่นดินที่ยื่นออก ไปติดหน้าผา มีความสูงประมาณ 864 เมตร จากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของอำเภอภักดีชุมพลได้อย่างชัดเจน จนถึงเทือกเขาภูพระยาฝ่อที่กั้นระหว่าง อำเภอ ภักดีชุมพลจ.ชัยภูมิ กับจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย เมื่อขึ้นไปยืนจะรู่สึกหวาดเสียวน่ากลัวสมชื่อ ผาหำหดสามารถเที่ยว ชมได้ตลอดทั้งปี แต่ที่น่าเที่ยวที่สุดคือ ช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ในช่วงฤดูฝนหลังฝนตกจะเห็นทะเลหมอดสวยงาม
ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง ทุ่งดอกกระเจียวไทรทอง
4. จุดชมวิวเขาพังเหย
อยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (ชัยภูมิ-นครสวรรค์) ประมาณกิโลเมตรที่ 70 เป็นที่แวะพักรถยนต์และชมวิว ทิวทัศน์ของผืนป่าและแนวสันเขาสลับซับซ้อนของเขาพังเหย เมื่อมองลงไปเบื้องล่างจะเห็นที่ราบภาคกลางในเขต จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในช่วงยามเย็นที่อาทิตย์จะอัสดง
ที่ทำการอุทยานฯ มีร้านอาหาร ร้านค้าสวัสดิการและบ้านพักและสถานที่กางเต้นท้ไว้รับรองนักท่องเที่ยวโดยมี บ้านพักให้บริการอยู่ริมอ่างเก็บน้ำ และธารน้ำตก จำนวน 6 หลัง เป็นห้องพัดลมแบบ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พัก ได้หลักละ 9 คน นับว่าเป็นบ้านพักที่สะดวกสบายพอสมควร นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติยังมีลานกางเต้นท์ให้ บริการถึง 3 จุด คือ
1. ลานกางเต้นท์บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีห้องสุขาและห้องอาบน้ำคอยให้บริการ
2. บริเวณลานกางเต้นท์หลังสัน ซึ่งอยู่จุดปลายสุดของถนนลาดยางใกล้กับผาพ่อเมืองห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 10 ก.ม. 3. บริเวณณ ทุ่งดอกกระเจียวกลุ่มที่ 1 หน่วยพิทักษ์อุทยานบ้านซับมงคล เป็นลานกว้าง พอสมควร มี ใีห้องสุขาแต่ ไม่มีร้านอาหารให้บบริการ นักท่องเที่ยวต้องเตรียมไปเอง
อุทยานแห่งชาติไทรทอง ต.วังตะเฆ่   อ. หนองบัวระเหว  จ. ชัยภูมิ   36250 โทรศัพท์   081 877 8485  089 282 3437
โทรสาร 0 4482 8182  
บ้านพักบัวสวรรค์ http://www.buasawangarden.com/
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติไทรทอง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 70 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอหนอง บัวระเหว ประมาณ 37 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 สายชัยภูมิ - นครสวรรค์ จะมีทางแยก ขวามือเข้าไปน้ำตกไทรทองอีก 7 กิโลเมตร จากอุทยานแห่งชาติไทรทองต้องขับรถเข้าไปถึงจุดเริ่มเดินเท้า ซึ่งรถ ที่ขับเข้าไปได้ต้องเป็นรถกระบะเท่านั้น หากใครนำรถเก๋งเข้ามาก็จอดไว้ที่ทำการอุทยานแล้วติดต่อรถกระบะ ที่ทางอุทยานเตรียมไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวไปกลับ 550 บาท นั่งได้ 8-10 คน
2. โดยรถโดยสารประจำทาง
ขึ้นรถทัวร์ของ บริษัทเพชรทัวร์  สาย กทม - ภูเรือ  (ค่ารถประมาณ 288 บาท) ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต โดยรถ จะไม่เข้าชัยภูมิ แต่จะผ่าน อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ให้ลงที่ "ตลาดห้วยหินฝน"  หลังจากนั้น ต่อรถประจำทาง จาก "ตลาดห้วยหินฝน"  ไปลงที่ "ป้อมยามบ้านท่าโป่ง" ค่ารถ 30 บาท/คนต่อรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เข้า อุทยานฯ ไทรทอง คนละ 60 บาท จากอุทยานแห่งชาติไทรทอง ขึ้นไปดูทุ่งดอกกระเจียวที่ผาพ่อเมือง  ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  ราคา คันละ 550 บาท ( ไป-กลับ) ไม่จำกัดจำนวนคน เท่าที่รถสามารถวิ่งได้ ติดต่อรถนำเที่ยวยังสถานที่ท่องเีที่ยวใกล้เคียงเช่น มอหินขาว ทุ่งดอกกระเจียวป่าหินงาม คุณดาว โทร 080 198 5248 , 087 958 5395
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook