เขาพะเนินทุ่ง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประมาณ50กิโลเมตร เป็นภูเขาสูงประกอบ ด้วยทุ่งหญ้ากว้างสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,207เมตร ซึ่งบริเวณ โดยรอบจะเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่านานา ชนิดมากมายสภาพภูมิประเทศจะมีความ สมบูรณ์และมีทิวทัศน์ ที่งดงาม นอกจากนี้พะเนินทุ่งยังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามสามารถ ชม ได้ตลอดทั้งปีถงึแม้ว่าจะเป็นฤดูร้อนก็ตาม เพราะหมอก ดังกล่าวเกิดจากต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แล้วคลาย ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์ ออกมาแล้วเกิดเป็นหมอกที่สวยงาม ในยามเช้าจะมองเห็นทะเลหมอกสีขาวปกคลุม ทั่วหุบเขา เมื่อทะเลหมอกสลายตัวไป แล้วจะมองเห็น ผืนป่าดงดิบเบื้องล่างเบียดตัวกันแน่นท่ามกลาง เทือกเขาสลับซับซ้อนกว้างไกลสุดตา บางครั้งอาจพบนกเงือกกรามช้างบินอยู่เหนือผืนป่า ที่พะเนินมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยจุดชมทะเลหมอกจะสามารถชมได้ 2 จุด คือ จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 30 และ 36
ถ้ำเขาหลวง เพชรบุรี
ไม่ไกลจากพะเนินทุ่งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจได้แก่ น้ำตกทอทิพย์ และน้ำตกธารทิพย์ที่สวยงามอยู่บน ยอดเขานอกจากนี้ พะเนินทุ่งยังมีกิจกรรมการชมนก นานาชนิดรวม 400 กว่าชนิด ชมผีเสื้อหลากสีกิจกรรม เดินป่าเส้นทางขึ้นเขาพะเนินทุ่ง บางช่วงชัน 45 องศา และบางช่วงต้อง ผ่านลำธารกว้าง 6 เมตร ขรุขระยานพาหนะ ที่ใช้ควรเป็นรถยนต์ประเภท โฟล์วิล และมีกำลังเครื่องยนต์แรง จึงจะสะดวก ต่อการเดินทาง ไม่เหมาะ กับการใช้รถยนต์ประเภทแรงต่ำขับเคลื่อนล้อเดียว ข้อสำคัญผู้ทีทำหน้าที่ขับรถขึ้นเขาจะต้องมีประสบการณ์ ขับรถขึ้นเขา มา ก่อนจึงจะปลอดภัย ช่วงเดินทางขึ้นเขาพะเนินทุ่งและบริเวณชมทะเลหมอก ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือในช่วงฤดูฝน การท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณบ้านกร่าง-เขาพะเนินทุ่ง ไม่สะดวกอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติสูง จึงมีกำหนดปิดการท่องเที่ยว และพักแรมเฉพาะบริเวณ บ้านกร่างและเขาพะเนินทุ่ง ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อความปลอดภัยแก่ นักท่องเที่ยวและ เปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้มีโอกาสฟื้นตัว
ภาพทะเลหมอกพะเนินทุ่งจุดชมวิวจุดแรก ก.ม. 30 ใกล้ลานกางเต้นท์
พะเนินทุ่ง พะเนินทุ่ง
พะเนินทุ่ง พะเนินทุ่ง
พะเนินทุ่ง พะเนินทุ่ง
พะเนินทุ่ง พะเนินทุ่ง
พะเนินทุ่ง พะเนินทุ่ง
พะเนินทุ่ง พะเนินทุ่ง
ทะเลหมอกจุดชมวิว ก.ม. 36
พะเนินทุ่ง พะเนินทุ่ง
พะเนินทุ่ง พะเนินทุ่ง
พะเนินทุ่ง พะเนินทุ่ง
นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสทะเลหมอกอันงดงามบนยอดพะเนินทุ่ง จะนิยมตั้งแคมป์พักแรม ในบริเวณ 2 จุดนี้
- กางเต้นท์พักแรมได้ที่พะเนินทุ่ง ซึ่งข้างบนจะมีลานกางเต้นท์แบบธรรมชาติไว้คอยให้บริการ มีอาหารจำหน่าย
- หากต้องการชมนก ชมผีเสื้อหลากสี ก้มาสามารถตั้งแคมป์ได้ที่ แคมป์บ้านกร่างแคมป์บ้านกร่าง อยู่ห่างจาก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประมาณ 32 กิโลเมตร เป็นจุดเริ่มต้นปล่อยรถขึ้นไปบนพะเนินทุ่ง
จุดกางเต้นท์ ร้านอาหารอุทยาน
พะเนินทุ่ง พะเนินทุ่ง
เนื่องจากการขึ้นไปบนพะเนินทุ่ง สภาพถนนค่อนข้างแคบระยะทางกว่า 30 ก.ม. ในการขึ้นไปยังจุดชมวิวด้านบน ทางอุทยานฯจะมีตาราง กำหนดเวลาในการใช้เส้นทางสายนี้ดังนี้

เนื่องจากเส้นทางบ้านกร่าง-เขาพะเนินทุ่ง เป็นเส้นทางที่ลาดชัน บางช่วงแคบ ผ่านหน้าผา อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจึงกำหนดเวลาขึ้น-ลงสำหรับ รถยนต์ที่ใช้เส้นทางนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ดังนี้

นักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบไป- กลับ ไม่พักค้างแรม
เวลาขึ้นจากบ้านกร่าง 05.30 น. -07.30 น.เวลาลงจากเขาพะเนินทุ่ง 09.00 น. -10.00 น. และ 16.00 น.-17.00 น.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อพักค้างแรมที่เขาพะเนินทุ่ง
เวลาขึ้นจากบ้านกร่าง 13.00 น. -15.00 น.เวลาลงจากเขาพะเนินทุ่ง 09.00 น. -10.00 น. และ 16.00 น.-17.00 น.

ซึ่งในช่วงฤดูฝน การท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณบ้านกร่าง-เขาพะเนินทุ่งไม่สะดวกอาจก่อให้เกิดอันตราย แก่นักท่องเที่ยวและก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติสูง จึงมีกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรม เฉพาะบริเวณบ้านกร่างและเขาพะเนินทุ่ง ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้มีโอกาสฟื้นตัว


สำหรับผู้ที่ต้องการจะขึ้นเขาพะเนินทุ่งต้องติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อขอใบอนุญาตผ่านทาง โดยเสียค่าธรรมเนียม คือ ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท รถยนต์สี่ล้อ 30 บาท รถกระบะ 40 บาท รถตู้ 50 บาท รถยนต์มากกว่าสี่ล้อ 70-80 บาท

สามารถติดต่อจองบ้านพักในอุทยานฯ ได้ที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760
หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โทร. 0 3245 9293
สำหรับรถยนต์ที่จะเดินทางไปชมทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่งหรือใช้เส้นทางสายวังวน-น้ำตกทอทิพย์ ควรเป็น รถยนต์ขับ เคลื่อนสี่ล้อหรือรถที่มีสภาพ พร้อมสมบูรณ์ มีสมรรถนะดี และผู้ขับควรมีทักษะในการขับรถขึ้นที่สูงชัน หากต้องการเช่าสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ราคาเช่าตั้งแต่ 1,600 บาทโดยสารได้ประมาณ 10 คน

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถึงอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านแยกเข้า ตัวเมืองเพชรบุรี จะถึงสี่แยกท่ายาง เลี้ยวขวาเข้าอำเภอท่ายาง จากนั้นวิ่งไปตามถนนเลียบคลองชลประทานตาม ทางหลวงหมายเลข 3499 ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรก็จะถึง อำเภอแก่งกระจาน จากปากทางเข้าอุทยานฯ อีก 4 กิโลเมตรจะถึงที่ทำการอุทยานฯ หลังจากนั้นขับตรงไปอีก 30 กิโลเมตรก็จะถึงแคมป์บ้านกร่าง ซึ่งเป็นจุดปล่อยรถขึ้นไปบนพะเนินทุ่ง
2. โดยรถสาธารณะ
จะมีรถตู้ไปอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ห้่างเซ็นจูรี่ อนุสาวรีย์ชัยไปถึงที่ทำการอุทยานฯ หากต้องการไปพักแรม ที่บ้านกร่างก็อาศัยโบก รถนักท่องเที่ยวในบริวเณนั้น หรือติดต่อเช่รถที่อุทยานฯได้
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook