โรงแรมแสงอรุณ แ่ม่สลอง ภูฟ้าสวรค์ รีสอร์ท บริษัทเชียงรายทัวร์
โรงแรมแสงอรุณ แ่ม่สลอง ภูฟ้าสวรค์ รีสอร์ท บริษัท เชียงรายทัวร์ บ้้านไม้ บ้านใหม่  

 

เชียงราย

ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ห่างจากบ้านเทอดไทย 35 กม.เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่า อาข่าและลาหู่ ตั้งอยู่บนสันเขา ตะเข็บชายแดนไทย-พม่า มีทิวทัศน์สวยงาม พื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ ในเขตวนอุทยานดอยหัวแม่คำ เมื่อลมหนาวมา เยือนทุ่งดอกไม้สีทองเหลืองอร่าม ทุ่งดอกบัวตองก็เร่ิมบานสะพรั่งงดงามไปทั่วทั้งขุนเขาเหนือดอยสูงใครจะเชื่อว่า ที่ ดอยหัวแม่คำนี้ ยังมีชีวิตที่งดงาม แบบง่ายๆ และสงบเป็นสีสัน ที่เบ่งสี อวดสวยคู่ไปกับบัวตอง อย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลง  ณ. ที่แห่งนี้ ทุ่งดอกบัวตอง ดอยหัวแม่คำในขณะที่ ดอยแม่อูคอของแม่ฮ่องสอน,uชื่อเสียงในความสวยงามของดอกบัวตองที่เชียงราย เองก็มี ดอยหัวแม่คำ ซึ่งจะบานไล่เลี่ยกับที่ดอยแม่อูคอแม่ฮ่องสอนในเดือนพฤศจิกายนอาจจะล่าช้ากว่าบ้าง ดอกบัวตองนี้มี มากมาย ขึ้นสลับกันระหว่างบ้านชาวเขา มีอาณาเขตบริเวณกว้างความสวยงามยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อมาชมยามพระอาทิตย์ขึ้นจาก ขอบฟ้า ส่องแดดสีอ่อน ผ่านไอหมอกอบอวลในหุบเขายังมีกลุ่มทะเลหมอคลอเคลียและยังสามารถขับรถตามสันเขาเพื่อชม ดอกบัวตองได้โดยสะดวกที่มีดอกบัวตองบานสะพรั่งไปทั้งดอยสลับแซมกับหมู่บ้านชาวเขา ที่อาศัยอยู่กับดอกบัวตองอย่างกลม กลืนดูสวยงามจนได้รับยกย่องให้เป็น 1 ใน Unseen Thailand

ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ดอกบัวตองบานเพียงปีละครั้ง โดยจะเริ่มบานในช่วง ต้นเดือน พ.ย. เป็นต้นไป และจะเริ่มบานเต็มที่สวยงามใน ช่วงกลางเดือน พ.ย. ในนี้จะมีการจัดงานเทศกาลดอยบัวตองบาน ณ ดอยหัวแม่คำ ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษ ซึ่งชาวเขาจะแต่งชุดประจำเผ่าที่สวยงาม รวมทั้งมีการแสดงของ เผ่าต่างๆ ด้วย หากพ้นช่วงเทศกาลไปแล้วจะ ค่อนข้างเงียบเล็กน้อยประมาณปลายเดือนพ.ย. ดอกบัวตองก็จะเริ่มโรยรา
1.หมู่บ้านหัวแม่คำ
เสน่ห์ของดอยหัวแม่คำก็คือการที่หมู่บ้านชาวเขาอยู่สลับกับท้องทุ่งดอกบัวตอง สามารถเดินเที่ยวชมวิถีชีวิตได้ มีทั้งชาวม้ง ลีซอ และอาข่า อยู่รวมกัน โดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของตนไว้อย่าง เหนียวแน่นระหว่างเดือน ธ.ค.-ม.ค. จะตรงกับการจัดงานปีใหม่ของแต่ละเผ่าชาวเขาจะแต่งชุดประจำเผ่าที่ี่สวยงาม
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
เด็กชาวเขาดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
2.วนอุทยานดอยหัวแม่คำ
ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 1300 เมตรอยู่ห่างจากหมู่บ้านหัวแม่คำไปประมาณ 2 ก.ม. เป็นจุดชมวิวสูงสุด ของดอยหัวแม่คำ  เป็นจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์สวยงามเป็นวิวภูเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงรายกัน สวยงามมากในช่วงเช้าสามารถ เห็นทะเลหมอกไปปกคลุมอยู่ทั่วภูเขา จากหมู่บ้านไปวนอุทยานต้องใช้รถขับเคลื่อนเท่านั้น
ทุ่งดอกบัวตองบนวนอุทยานดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทะเลหมอกยามเช้า ณ วนอุทยานดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
3.ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงหัวแม่คำ
เป็นศูนย์ฯที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านสร้างรายได้โดยการปลูกไม้เมืองหนาว ที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูง อีกทั้งยังเป็นการถ่าย ทอดเทคนิคการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง ไม้ดอกเมืองหนาวที่ทดลองกันอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ กล้วยไม้ เยอบีร่า มิกกี้เม้าท์ คาราลิลลี่ สนหอม ยูคาประดับ คาร์เนชั่น ทิวลิป ส่วนไม้กระถางก็มีลิลลี่กระถาง กุหลาบพันปี 


4.น้ำตกหัวแม่คำใหญ่
อยู่สุดปลายเส้นทาง ห่างจากบ้านหัวแม่คำไปเล็กน้อย เป็นพื้นที่รับผิดชอบของวนอุทยานหัวคำเส้นทางช่วงนี้ค่อน ข้างชัน ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ น้ำตกหัวแม่คำต้องเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 200 ม. เป็นน้ำตกขนาดกลางสายน้ำไหลลดหลั่นลง มาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 ม. น้ำเย็นจัด เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนในละแวก ดอยหัวแม่คำ
1. รถยนต์ส่วนตัว
จากกรุงเทพเข้าตัวเมืองเชียงราย เข้าทางหลวงหมายเลข 1 จนถึงตัวเมืองเชียงราย และเข้าทางหลวงหมายเลข 110 สู่ อ. แม่จัน จากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1130 ตรงทางแยกขึ้นดอยแม่สลองผ่านบ้านบางปูเลย บ้านสันติคีรีเมื่อพ้นเขตบ้านแม่สลองใน เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1234 ผ่านทางแยก แม่สลอง -บ้านเทอดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าแยกบ้านเทอดไทย ขับตามทางไปเรื่อยจะมี ป้าบบอกไปวนอุทยานหัวแม่คำขับตามป้าย จะเห็นศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงดอยหัวแม่คำ จะถึงหมู่บ้านหัวแม่คำก่อน เส้นทางจาก เชียงรายมาถึงหมู่บ้านหัวแม่คำ รถทุกชนิด สามารถเข้าได้ แต่เส้นทางจากหมู่บ้านไปยังวนอุทยานประมาณ 2 กม หากนำรถส่วนตัว ต้อง ใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น หากไม่มีรถชนิดนี้สามารถจอดรถไว้ที่หมู่บ้านแล้วว่าจ้่างรถชาวบ้านที่นั่นขึ้นไปชาวบ้านชื่อ คุณต่าหลี่ สามารถสอบถามจากคน ในหมู่บ้านได้เลย ไปกลับราคา 1000 บาท

2. รถโดยสารประจำทาง
ขาไปดอยหัวแม่คำ
เชียงราย-บ้านป่าซาง
จากตัวเมืองเชียงรายนั่งรถประจำทางสายเชียงราย - แม่สาย มาลง ที่บ้าน ป่าซาง ค่ารถคนละ 18 บาท
จากนั้น ต้องนั่งรถสองแถว 2 ต่อ คือ

บ้านป่าซาง-บ้านเทอดไทย
ใช้บริการรถสองแถวสีฟ้าสายป่าซาง-เทอดไทย ท่ารถอยู่ที่บ้านป่าซาง มีรถตั้งแต่ 08.00-17.00 น.ค่ารถ 60 บาท แต่ต้องรอให้ผู้โดยสาร ครบจึงจะสามารถออกออกเดินทางได้ ซึ่งต้องรอนานมากหากไม่ช่วงเทศกาล ท่องเที่ยว หากต้องการประหยัดเวลาในการเดินทางเหมารถ ไปบ้านเทอดไทย ราคาจะอยู่ประมาณ 500 บาท/ เที่ยว แล้วแต่ตกลง

บ้านเทอดไทย-ดอยหัวแม่คำ
เมื่อมาถึงบ้านเทอดไทยแล้วจากนั้นต้องเช่าเหมารถสองแถวไปดอยหัวแม่คำ ค่าเช่าประมาณ 2500 บาท / เที่ยว แต่ถ้าไปรับไปส่งและค้างด้วยราคา 3500 บาท ไม่มีรถสองแถวไปถึงหัวแม่คำโดยตรงต้องเหมาเท่านั้น เบอร์โทรคิวรถบ้านเทอดไท 086 115 4183 คุณแทน

ขากลับจากดอยหัวแม่คำ
ในกรณีเหมารถสามารถนัดรถสองแถวมารับโดยนัดเวลากันได้ แต่หากไม่ต้องการเหมาีรถ อาจมีรถของชาวบ้านที่จะลงมาจาก ดอยหัวแม่คำทุกวัน โดยสามารถมาลงรถที่บ้านเทอดไทย แล้วต่อ รถไปยังจุดหมายต่อไปของการเดินทาง
ที่พักดอยหัวแม่คำจะมี 2 แห่งคือ
- วนอุทยานดอยหัวแม่คำ มีบ้านพักไว้คอยบริการแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 2 หลัง มีเครื่องนอนให้ มีห้องน้ำส่วนตัวแต่ไม่มี เครื่องทำน้ำอุ่น โดยจ่ายเป็นค่าบำรุงพื้นที่แล้วแต่จะให้ี่ หลังแรกพักได้ 8-10 ท่าน อีกหนึ่งหลังพักได้หลังละ 10-20 คนแบ่งเป็น ห้องแถว 2 ห้อง มีสถานที่กางเต้นท์ ไฟฟ้า แบบปั่น ตั้งแต่ 6 โมงเย็น - 4 ทุ่ม ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ของค่ายใดบนวนอุทยาน ไม่มีร้านอาหาร ให้บริการ ต้องเตรียมอาหารมาเอง ติดต่อขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่วนอุทยานดอยหัวแม่คำโดยตรงที่หัวหน้าเชียง 089 855 7475 หรือที่สำนัก บริหารจัดการในพื้นที่ 15 จังหวัดเชียงราย โทร. 053 711 402 ที่หมู่บ้านหัวแม่คำจะมีร้านอาหารและ มีร้านขายของชำเล็กๆตั้ง อยู่หน้าหมู่บ้าน

 - ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงหัวแม่คำ มีบ้านพักและเต็นท์ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและมีสถานที่กางเต็นท์สำหรับผู้ที่จะนำเต็นท์มาเอง สอบถามข้อมูล โทร. 053-918-101

บ้านพักวนอุทยานดอยหัวแม่คำ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ
ลานกางเ้ต้นท์ กระท่อมสำหรับนั่งพักทานข้าว มีน้ำร้อนให้บริการ
ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ ทุ่งดอกบัวตองดอยหัวแม่คำ