ภาพ โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคา รายละเีอียด
อ. เมือง
ศศิดารา รีสอร์ท 1,300-15,000
629 หมู่ 4 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน 1,000-3,000
99 หมู่ 4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ. น่าน 55000 จำนวน 129 ห้อง
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมเทวราช โรงแรมเทวราช 800-4,000
466 ถนนสุมนเทวราช อ.เมือง จ.น่าน 55000
จำนวน 160 ห้อง
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
น่านบูติก โฮเทล 1/1 ถนนข้าหลวง อ.เมือง จ.น่าน 55000
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน อภิรตา รีสอร์ท 900-2,000
171 หมู่ 11 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
โทรศัพท์ 054-774 823 , 087-176 3206
แฟกซ์ 054-774450
e-mail : info@apirataresort.com
http://www.apirataresort.com
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน น่านโนเบิ้ลเฮาส์ 1200 371 หมู่ 6 ตำบลผาสิงห์ อ.เมือง จังหวัดน่าน
http://www.nannoblehouse.com
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน วัชรี รีสอร์ท 1,000-1,500 393 ถนนเปรมประชาราฎร์ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร 054-772-045
 www.facebook.com/watchareeresort
โรงแรมน่านวัลเล่ย์ 700-2,500 229 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
โทร 0 5468 2251, 0 5468 2286, 0 2939 7394
แฟกซ์: 0 5468 2252, 0 2939 7394
จำนวน 40 ห้อง
http://www.nanvalley.com
เดอะวอเตอร์ไซต์รีสอร์ท เดอะวอเตอร์ไซต์รีสอร์ท
แอนด์แคมป์ปิ้ง
700-2,500 293 หมู่ 10 บ้านใหม่ผาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน
โทร 0 5470 1001 054-798018 , 081-365-0404
081-7748712
แฟกซ์: 0 5479 8018
จำนวน 8 หลัง
http://www.nanthewatersideresort.com
บ้านต้นแค 600 223 หมู่ 6 บ้านพญาวัด เทศบาลตำบลดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
โทรศัพท์ : 054-711580 และ 08-1-8857104
http://www.facebook.com/bantoncae
ภูเสี้ยวขาว 500-1500 168 ม.2 บ้านห้วยยื่น ต.บ่อ อ.เมือง
จ.น่าน 55000
โทร 081-850 9744,054-682 306
www.phusiawkhao.com
โรงแรมฟ้าธนิน 490-1,000 303 ถนนอนันตวรฤทธิเดช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์:0 5475 7321-4 แฟกซ์: 0 5475 7327
จำนวนห้องพัก : 56 ห้อง
มีมี อาร์ น่าน 450 - 600 234 หมู่ 6 บ.มงคลนิมิตร ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
โทรศัพท์ 054-050268 , 054-750616
081-4754003 , 089-4323603
http://www.mimiananresorthotel.com
โรงแรมน่านฟ้า 450 - 550 436 - 440 ถ.สุมนเทวราช ต. ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน โทร 054-710284
จำนวน 13 ห้อง
โรงแรมวิวปาย ศรีนวลลอดจ์ 400 -1,500 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์: 0 5471 0174, 0 5477 2956
จำนวน 25 ห้อง
น่านธารา เพลส 400 - 900 72 ถ.ใจผาสุข ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร: 054-750678
http://www.nantharaplace.com/index.php
โรงแรมเวียงแก้ว 380 379 ถนนพุทธบูชา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทร 0 5475 0573 , 0 5475 0987
แฟกซ์: 0 5477 4573
จำนวน 13 ห้อง
เอื้องคำเกสต์เฮาส์ เอื้องคำเกสต์เฮาส์ 350 319 หมู่3 บ้านสวนหอม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทร 0 5477 5817 แฟกซ์: 0 5477 1885
จำนวน 19 ห้อง
http://www.eurngkum.com
สุขไทยโฮมแอนด์รีสอร์ท 350 - 500 273 ม.2 ถ.น่าน-ปัว ก.ม 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง
จ.น่าน 55000
โทร 054 775895-9
จำนวน 23 ห้อง
ดาวเรือง 350 7/1 ถนนวรวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทร 0 5477 1899
จำนวน 31 ห้อง
 ริญญา อพาร์ทเมนท์ 300 -600 เซอร์วิซ อพาร์ทเมนท์ ที่พักรายวัน
โทร  080-505-7197
โรงแรมสุขเกษม 250-500 29-31 ถ.อนันตวรฤทธิเดช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร 0 5471 0141 , 0 5477 1581
จำนวน 43 ห้อง
เอส.พี เกสท์เฮ้าส์ 250 - 350 233 ถ.สุมนเทวราช อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
0 5477 4897, 08 3202 9292
จำนวน 7 ห้อง
เขาน้อยรีสอร์ทน่าน  250-1000 115 ม.4  ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร  082 184 3378, 086 924 4930
โรงแรมแกรนด์แมนชั่น 230-600 71/1 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน 55000
โทร 0 5475 0514, 0 5471 1505
จำนวน 61 ห้อง
ริมสวนเพลส 200-350 638 หมู่ 3 ถนนผากอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์: 0 5477 4660-2
จำนวน 24 ห้อง
อำพร เกสต์เฮาส์ 180-280 42/2 ถ.สุมนเทวราช ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
โทร 0 5477 2291, 08 6116 6385
จำนวน 20 ห้อง
โรงแรม จันทร์อินน์ 180-300 15/4 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร 0 5471 0757
จำนวน 31 ห้อง
จันทร์อินน์ 140 15/4 ถนนมหายศ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทร 0 5471 0757
จำนวน 19 ห้อง
น่านเกสต์เฮาส์ 120 - 230 57/16 ถนนมหาพหรม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทร 0 5477 1849 , 08 1288 8484
จำนวน 10 ห้อง
อมรศรี 120 97 ถนนมหายศ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทร 0 5471 0510
จำนวน 10 ห้อง
อเมซิ่ง เกสท์เฮาส์ 120-350 25/7 ถ.ราชฎร์อำนวย ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร 0 5471 0893, 08 4172 3738
จำนวน 10 ห้อง
บ้านปรียา - 68/6 ถ.มหายศ อ.เมือง จ.น่าน
โทร 0890120401
www.facebook.com/baanpreeya
อ.นาน้อย
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 1,800 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
โทร 0 5470 1106
จำนวน 3หลัง
อ.ปัว
อูปแก้ว รีสอร์ท กรีนฮิลล์รีสอร์ท 1000-200 หมู่ 3 ตำบลปัว อ. ปัว จ. น่าน
โทร 054 794 111 ,054 756 592
จำนวน 38 ห้อง
http://www.greenhillpua.com
ป่าปัวภูคา 600 - 1,200 141 หมู่ 4 ถ.ปัว-น้ำยาว ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
โทร 0 5479 1156, 0 5479 1166, 0 5479 2111
จำนวน 57 ห้อง
อูปแก้ว รีสอร์ท อูปแก้ว รีสอร์ท 590-790 329 หมู่ 5 ข้างสวนสาธารณะ ร.ศ. 200 ปี ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120
โทร 0 5475 6587-9, 08 1764 8685
จำนวน 38 ห้อง
http://www.upkaeoresort.com
กรีนฮิลล์รีสอร์ท 500-1,000 133 หมู่ 3 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โทร 0 5479 1111
ชมพูภูคา รีสอร์ท ชมพูภูคา รีสอร์ท 350-800 382 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทร 0 5479 1160
จำนวน 31 ห้อง
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 300 - 2,500 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทร 0 5470 1000, 08 1881 6785,
0 5473 1362จำนวน 39 ห้อง
แสงอรุณอพาร์ทเม้น 350-500 น่าน บริการห้องพัก รายวัน ห้องแอร์ 
โทร.0843692571
ปาริชาติ เกสท์เฮาส์ 200 - 350 355 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทร 0 5475 6122, 0 2226 6709
จำนวน 11 ห้อง
อ.บ่อเกลือ
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท 1,500 - 1,600 209 บ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ิ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
โทร 08 1809 6392, 0 5477 8140
จำนวน 6 ห้อง
www.bokluaview.com
อ.เชียงกลาง
ไร่จุฑามาศ รีสอร์ท ไร่จุฑามาศ รีสอร์ท 550 - 1,600 114 หมู่ 3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.เปือ อ.เชียงกลาง
จ.น่าน 55160
โทร 0 5479 7044, 08 1952 5053,
08 1735 5322 จำนวน 14ห้อง
www.juthamasresort.com
เอื้ิองดอย รีสอร์ท   ม.4 ต.เปือ อ.เชียงกลาง น่าน
โืทร 089- 5521505,0861823390
 
อ.ท่าวังผา
โคโคนัท รีสอร์ท 500 287 หมู่ 1 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โทร 0 5479 9281,081 979 7961 จำนวน 14ห้อง
J.S.HOUSE  300-500   61  หมู่ 7  ต.ริม  อ..ท่าวังผา  จ.น่าน  55140
โทร 0897582443
โฮมสเตย์ไทยลื้อบ้านดอนมูล 300 หมู่ 2 บ้านดอนมูล ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โทร 08 7004 0885, 0 5479 8449, 08 9489 2247, 08 6195 7033, 08 6197 0333
08 9964 6983
 
อ.ภูเพียง
โรงแรมวิวปาย โรงแรมเวียงแก้ว 200-350 379 หมู่ 2 ถ.พุทธบูชา ต.ฝายแก้ว กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน 55000
โทร 0 5475 0573, 0 5475 0987
จำวน 13 ห้อง
อ.เเม่จริม
อุทยานแห่งชาติแม่จริม 800-1,000 35 หมู่ 5 บ้านห้วยทรายมูล ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน
โทร 0 5473 0040-1 จำนวน 8 ห้อง
www.dnp.go.th
อ.เฉลิมพระเกียรติ
ฐานอนุสรณ์ 17 ทหารกล้า 200 ถ.สายน่าน-ทุ่งช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130
โทร 0 5471 0067 จำนวน 3 ห้อง
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามทางรีสอร์ทและที่พักอีกครั้ง
**หากต้องการแนะนำโรงแรม รีสอร์ท สามารถแจ้งรายละเอียดมาได้ที่ webmaster @paiduaykan.com
เว็บไซต์ยินดีเพิ่มข้อมูลให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัยใดๆกรุณาติดต่อทางอีเมลที่แจ้งไว้เท่านั้นค่ะ
**หมายเหตุ อีเมล์นี้สำหรับติดต่อเรื่องงานเท่านั้น กรุณาอย่าเมล์มาสอบถามเรื่องที่พักว่าที่ไหนว่าง หรือแม้แต่ให้่ แนะนำที่พัก เพราะเว็บไซต์เป็นเพียงสื่อกลางให้ข้อมูลเท่านั้นไม่อาจทราบได้ กรุณาหาข้อมูล เปรียบเทียบโดย การสอบถามทางรีสอร์ทโดยตรงค่ะ