สระมรกต
น้ำตกร้อน สระมรกต เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาประ-บางคราม พิพิธภัณฑสถาน วัดคลองท่อม
   
อุทยานแห่งชาติ เขาพนมเบญจา น้ำตกห้วยโต    
เกาะห้อง
เกาะผักเบี้ย
เกาะลาดิง
อุทยานแห่งชาติ ธารโบกขรณี เกาะห้อง เกาะผักเบี้ย เกาะลาดิง