อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ที่ี่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี (ที่ทำการอุทยาน ตั้งอยู่ที่ ตำบล ลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง) ครอบคลุมพื้นที่ 80,000 ไร่ คำว่า สิมิลัน เป็นภาษายาวี หรือ มลายู แปลว่า เก้า หมู่เกาะสิมิลัน เป็นหมู่เกาะเล็กๆ ในทะเลอันดามันมี 9 เกาะ เรียงจากเหนือ มา ใต้ คือ เกาะหูยง เกาะปายัง เกาะปาหยันเกาะเมี่ยง เกาะปายู เกาะหัวกะโหลกเกาะสิมิลัน และเกาะบางู หมู่เกาะสิมิลัน ได้รับการยกย่อง ว่าเป็น หมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ มีปะการังที่สวยงามหลายชนิด สามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำตื้นและ น้ำลึก สามารถพบปลาที่หายาก เช่น วาฬ โลมา ปลาไหลมอเร่ (moray) แนวปะการังที่พบในเขต อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน เป็นแนวปะการังน้ำลึก มีความหลากหลายของชนิดปะการังมาก เช่น ปะการังเขากวาง แปรงล้างขวด และปะการัง Seriatopora histrix พบเป็นชนิดเด่นในขณะที่หมู่เกาะอื่น ไม่พบปะการังในกลุ่มนี้เลย (ยกเว้นหมู่เกาะสุรินทร์) บริเวณที่มี แนวปะการัง ได้แก่ เกาะบอน เกาะบางู เกาะสิมิลัน เกาะปายเกาะเมียง เกาะห้า เกาะปายังเกาะปาหยัน และเกาะหูยง นอกจากปะการังแล้ว ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยรวมอยู่ในแนวปะการังอีก หลายชนิด ที่สามารถพบได้ทั่วไป ได้แก่ ฟองน้ำ ปะการังอ่อน กัลปังหา ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ หมึก กุ้งมังกร และปู สำหรับปลาในแนวปะการังได้้มีการสำรวจและพบอย่างน้อย 54 ชนิด เช่น ปลากะรัง ปลากะพง ปลาหมูสี ปลาสร้อยนกเขา ปลาผีเสื้อ ปลานกขุนทอง เป็นต้น ช่วงเดือนที่น่าเที่ยวมากที่สุด คือช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน นอกจากนั้นจะประกาศปิดเกาะ
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสิมิลัน
1. เกาะสิมิลัน (เกาะแปด)
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการเดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลัน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด มีหาดทรายขาวละเอียดใต้ทะเล มีปะการังหลายชนิด เป็นเกาะที่สามารถดำทั้งน้ำลึกและน้ำตื้นด้านเหนือของเกาะมีหินขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้าย รองเท้าบู๊ต ถัดมาเป็นหินเรือใบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลันด้วย เกาะแปดเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่ครบ ทุกรสชาติตั้งแต่การเที่ยวชายหาด ดำน้ำดูปะการัง เส้นทางเดินศึกษธรรมชาติ และจุดชมวิวที่สวยงาม ชายหาด ของเกาะแปดมีทั้งหมด 2 หาด แนวชายหาดที่โดดเด่นอยู่ทางทิศตะวันตก หนึ่งหาด และชายหาดด้านทิศตะวันออกอีก 1หาด ชายหาดทั้งสองด้านนี้ถูกเชื่อมด้วยด้วยเส้นทางเดินป่าระยะทางประมาณ 2.5 ก.ม.ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางศึกษาธรรมชาติใช้เวลาเดินทาง 1.30-2 ชั่วโมง บนเกาะแปดเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ลานกางเต้นท์ ร้ายอาหาร ที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว จุดท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะแปด คือ

- อ่าวเกือก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะแปด ตรงข้ามกับเกาะเก้าอ่าวเกือเป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ เกาะแปดอ่าวเกือก มีลักษณะที่โค้งลึกเข้าไปในตัวเกาะลักษณะคล้ายเกือกม้่าขนาบด้วยปลาย แหลมที่ยื่นลงไป ในทะเลทางด้านขวา ของอ่าวนี้เป็นเนินเขาที่มีก้อนหินขนาดใหญ่ ด้านบนสุดมีหินรูปร่างแปลกตาคล้ายกับใบเรือ เรียกว่าหินเรือใบสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จัก หมู่เกาะ สิมิลัน ชายหาดของอ่าวเกือกยังเป็นหาดทรายที่นักท่องเที่ยวนิยมในการเล่นน้ำอาบแดดอีกด้วยเพราะ หาด ทราย มีเม็ดทรายที่ละเอียด สีขาวสะอาด น้ำทะเลใสจนมองเห็นพื้นทรายระดับน้ำไม่ลึกเหมาะกับการเล่นน้ำหรือดำน้ำ โดยบริเวณหัวหาดด้านหินเรือใบมีโขดหินและก้อนหินที่ฝูงปลามากมายรวมถึงมีแนวปะการังขนาดย่อมให้ฝึกดำน้ำ ด้วยเหนือหาดเป็นที่ราบขนาดใหญ่แต่มีขนาดเล็กกว่าเกาะสี่ เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน มีร้านอาหาร ห้องน้ำ เต้นท์ ไว้บริการนักท่องเที่ยว หากมาท่องเที่ยวแบบ one day trip จะมาพักรับประทาน อาหารที่นี่นอกจากเที่ยวชายหาด พักผ่อนเล่นน้ำแล้ว ยังมีทางขึ้นไปชมจุดชมวิวบนหินใบเรือระยะทาง 150 เมตร ซึ่งสามารถมองเห็นวิวของอ่าวเกือกได้ทั้งหมด รวมถึงวิวทิงทัศน์ของเกาะเก้าที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือด้วย ซึ่งยัง เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกตอนเย็นได้ด้วย หรือจะเดินไปชมวิวพระอาทิตย์ตกที่จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกโดย เฉพาะซึ่งอยู่ห่างจาก ศูนย์บริการระยะทาง 400 เมตร เป็นเนินเขาอีกลูกเหนือหนึ่งทางทิศเหนือของเกาะแปดที่ มองเห็นหินเรือในขณะที่พระอาทิตย์ลับขอฟ้าได้อย่างสวยงามที่สุดของหมู่เกาะสิมิลัน นากจากนี้จากศูนย์บริการ นักท่องเทียวยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติจากอ่าวเกือกไปอ่าววงช้าง ระยะทาง 2.5 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ช.ม.
อ่าวเกือก  
- อ่าววงช้าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะแปด อ่าววงชายเป็นอ่าวที่มีชายหาดเพียงแห่งเดียวในฝั่ง ทิศตะวันออก ของเกาะแปด เป็นอ่าวที่มีโค้งอ่าวกว้างมีหาดทรายสีขาวสะอาดยาวจรดปลายแหลมทั้งสองด้าน มีความยาวมากกว่าชายหาดของอ่าวเกือก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกพักที่อ่าวเกือกแล้วเดินมา เที่ยวที่อ่าววง ช้างแบบไป เช้าเย็นกลับโดยเตรียมอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิคริมหาด บรรยากาศโดยทั่วไปของ อ่าววงช้างค่อน ข้างเงียบสงบและมีความเป็นส่วนตัวมาก การเดินทางมาที่ใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติจากอ่าวเกือกไปอ่าววงช้าง ระยะทาง 2.5 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ช.ม.ซึ่งระหว่างเส้นทางจะผ่านจุดชมวิวมุมสูง ที่มองเห็น ปลายเกาะทางทิศใต้ของเกาะแปด หินปูชาร์ เกาะเจ็ด เกาะหก เกาะห้า เกาะสี่ เรื่อยไปจนถึงเกาะหนึ่งได้ อย่าง ชัดเจน เส้นทางเดินนี้เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ค้างคืนบนเกาะแปดเท่านั้น เพราะใช้เวลาไปกลับ 4-5ชั่วโมง และควรเริ่มเดินในตอนเช้า พร้อมข้าวห่อมื้อกลางวัน พักผ่อนเล้นนำ้ที่อ่าววงช้างแ้ล้วเดินกลับใน ช่วงบ่าย นักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางมาที่นี่ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ของอุทยานเพื่อให้นำทาง
2. เกาะสี่ (เกาะเมี่ยง)
นอกจากเกาะแปดแล้วการท่องเที่ยวสิมิลันจะสมบูรณ์ไมไ่ด้หากคุณไมไ่ด้มาท่องเที่ยวเกาะสี่ เกาะสี่เป็นเกาะที่ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของหมู่เกาะสิมิลัน เกาะนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของทั้ง 9 เกาะเนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลาง ของ เกาะบริวารอื่นๆ และเป็นที่ทำการของอุทยานแห่งชาติสิมิลันด้วย มีแนวชายหาดท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่ 2 หาด คือ หาดหน้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ และหาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก โดยมีหาดหน้าเป็นเหมือนประตูสู่ เกาะสี่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งบ้านพัก ลานกางเต้นทื ร้านอาหาร ห้องน้ำ้ ศูนย์นิทรรศการ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมค้างคืนบนเกาะสี่มากกว่า นอกจากนี้ยังมีบริการเรือหางยาวพาไปดำนำตามเกาะต่างๆ ด้วย นอกจากเกาะสี่จะเป็นศุนย์รวมของสิ่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆแล้ว ยังมีแนวชายหาดที่ให้่เลือกพักผ่อนถึง 2 หาด นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่สวยงาม คือ จุดชมวิวลานข้าหลวง เป็นหน้าผาหินอยู่เหนือหาดเล็กทางทิศตะวันออก ของเกาะ ซึ่งสามารถ มองเห็นวิวของหาดเล็ก เกาะหกและเกาะห้าได้ และยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ใน ยามเช้าด้วย บนเกาะสี่ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ประจำถิ่น คือ ปูไก่และนกชาปีไหน ซึ่งสามารถพบเห็นได้ง่ายบน เกาะสี่เท่านั้นรวมถึงค้างค้างแม่ไก่ที่ส่งเสียงร้องในตอนกลางคืน รอบๆเกาะสี่ยังมีจุดดำน้ำที่น่าสนใจหลายแห่ง ซึ่งเหมาะทั้งการดำผิวน้ำและดำน้ำลึกอีกด้วย
หมู่เกาะสิมิลัน
- หาดหน้า เป็นชายหาดที่ยาวที่สุดของเกาะสี่ สิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลงใหลชายหาดของเกาะสี่ คือ เม็ดทราย สีขาวละเอียดนุ่มเท้ากับน้ำทะเลที่ใสสะอากจนมองเห็นพื้นทรายได้ ชายหาดที่หาดหน้าได้รับการยกย่อง ว่าเป็น ชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ริมหาดยังร่มรื่นด้วยป่าชายหาด ทางด้านทิศเหนือของ หาดเป็น ภูเขาตัดสู่แหลมหินให้ยืนชมวิวหน้าหาดได้ และยังมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะเจ็ดและเกาะแปดด้วย ส่วนทาง ทิศใต้ของหาดกั้นด้วย ก้อนหินขนาดใหญ่ ถัดจาก้อนหินนี้ไปคือหาดนุ้ย แนวหาดเล็กๆ ยาวประมาณ 20 เมตร จากหาดหน้ายังมีเส้นทางเดินไปหาดเล็ก ซึ่งอยู่ด้านหลังเกาะสี่ ระยะทาง 358 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 15-20 นาที โดยจะผ่านป่าดิบที่สมูรณ์เส้นทางนี้เดินงานเป็นทางราบตลอดเส้นทาง
ทะเลใสมุมด้านหน้าหาด
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสิมิลัน
มุมด้านเหนือของหาดหน้าสวยไม่แพ้กัน
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสิมิลัน
อีกมุมของหาดหน้า
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสิมิลัน
- หาดเล็ก เป็นชายหาดที่ยาวประมาณ 200 เมตร หาดเล็กเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวไม่แพ้หาดหน้า เพราะมี ทรายที่ละเอียด ระดับน้ำตื้นเหมาะแก่การเล่นน้ำ ริมหาดร่มรื่นด้วยป่าชายหาด บริเวณรอบๆเกาะเล็กมีแนวปะการัง น้ำตื้นที่กระจายอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ โดยเฉพาะแหลมทางทิศเหนือของหาดเล็้กนั้นเป็นโขดหินริม หาดและ แนวหิน ใต้น้ำที่มีปลาทะเลชุกชุมและแนวปะการังใต้น้ำด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาหาดเล็กด้านหลังของเกาะ สามารถ เดินไปชมวิว ที่จุดชมวิวลานข้าหลวงได้ ระยะทางประมาณ 450 เมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที
ด้านหน้าของหาดหน้าทรายละเอียดมาก
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสิมิลัน
มุมทางด้านทิศเหนือ
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสิมิลัน
อีกมุมของหาดหน้า
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสิมิลัน
- จุดชมวิวลานข้าหลวง เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทิวทัศน์ได้สวยงามที่สุดบนเกาะสี่ มีลักษณะเป็นหน้าผาบนก้อนหิน ใหญ่ที่อยู่บนยอดเขา สามารถเห็นวิวได้ 180 องศา เส้นทางในช่วงแรกจะผ่านป่าไผ่ที่ไม่ชันมานัก จากนั้นเป็น แนวป่าโปร่งเส้นทางชั้นกว่าช่วงแรกเล็กน้อยแต่เดินง่าย เพราะทำทางไว้อย่างดี จนถึงช่วงสุดท้าย ของจุดชมวิว ต้องปีนโขดหินโดยดึงเชือกที่ผูกกับต้นไม้ บริเวณจุดชมวิวลานข้าหลวงจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะเจ็ด และด้านท้ายเกาะแปด ส่วนด้านเหนือของจุดชมวิวจะมองเห็นปลายเกาะสี่ แนวหาดเล็กและระดับน้ำตื้นๆหน้าหาด เห็นแนวปะการังและทิวทัศน์ของเกาะห้า และเกาะหกได้ เนื่องจากบริเวณนี้มีต้นเฟินข้าหลวงเป็นจำนวนมาก จึงเรียกจุดชมวิวนี้ว่า จุดชมวิวลานข้าหลวง
จุดชมวิวลานข้าหลวงระยะทาง 350 เมตร
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสิมิลัน
มุมทางด้านทิศเหนือ
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสิมิลัน
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสิมิลัน
-จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก จากหาดหน้ามีเส้นทางเดินผ่านบ้านพักทางทิศใต้ตัดขึ้นเนินเขา ระยะทางประมาณ 400 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกของเกาะสี่ แม้ว่าจะำไม่โดดเด่นเก่ากับ จุดชมวิว พระอาทิต์ตกของเกาะแปดที่มองเห็นหินเรือใบ แต่ที่จุดชมวิวแห่งนี้ก็มีทิวทัศน์ของโขดหินขนาดใหญ่ที่สวยงาม แปลกตา สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของจุดชมวิวแห่งนี้ คือ การได้เห็นพระอาทิตย์ดวงกลมโตค่อยๆหายไปท่ามกลาง ผืนน้ำอันกว้าง ใหญ่โดยไม่มีสิ่งใดมาบดบัด เส้นทางเดินไปยังจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกแห่งนี้มี ระยะทางไม่ไกล มากนัก เส้นทางจะขึ้นเนินเตี้ยๆโดยมีเชือกไว้ช่วยดึง เดินผ่านเนินเขาแล้วเป็นเส้นทางที่เดินง่ายเลาะไปตามสัน เขาเล็กน้อย ระหว่างทางจะผ่านหาดนุ้ย ชายหาดเล็กๆ ยาวประมาณ 20 เมตร
จุดดำน้ำหลักๆ ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน สามารถแบ่งออกได้เป็นจุดดำน้ำตื้นและจุดดำน้ำลึก ซึ่งได้แก่
จุดดำน้ำตื้น สามารถดำน้ำได้รอบๆ เกาะทุกเกาะ แต่มีบริเวณที่น่าสนใจ ได้แก่ อ่าวหิน เรือใบ อ่าวกวางเอน หินดอกไม้ และหลังเกาะเมียง
จุดดำน้ำลึก บริเวณที่น่าสนใจ ได้แก่ เกาะบอน กองหินคริสต์มาส กองหินแฟนตาซี อ่าวกวางเอน แหลมประภาคาร หินปูซาร์ หินสามก้อน หินดอกไม้ หัวเกาะเมียง สวนปลาไหล สันฉลาม และกำแพงเมืองจีน
- เกาะเก้า (เกาะบางู) เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีโขดหินรูปลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะที่จุดดำน้ำ กองหินคริสมาสพอยต์เป็น กองหินใต้น้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามสลับซับซ้อนกันเป็นบริเวณกว้าง จะมีแนวปะการัง และกัลปังหาที่สมบูรณ์ และยังเป็นที่อยู่ของปลาหลากชนิด เช่น ปลาไหลริบบิ้น ฉลามครีบเงิน ปลาเก๋า ปลาบู่ กั้งตั๊กแตน
- เกาะหูยง หรือ เกาะหนึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่มีหาดทรายขาวสะอาด และยาวมากที่สุดในเก้าเกาะมักจะมี เต่าทะเล ขึ้นมาวางไข่ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้เห็นร่องรอยของเต่าที่ขึ้นมา วางไข่บน ชายหาดคล้ายกับรอยตีนตะขาบเล็ก ๆ
- หินปูซาร์หรือเกาะกะโหลก เป็นเกาะอันดับ 7 ของหมู่เกาะสิมิลัน มีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ มีลักษณะ แปลก มาก เมื่อมองดูจากมุมหนึ่งจะเห็นเป็นรูปหัวกะโหลก สภาพใต้น้ำของเกาะนี้สวยงามแห่งหนึ่ง และมีระดับ ความลึกที่แตกต่างกันออกไปหลายระดับชั้น สภาพเหมือนหุบเขาใต้น้ำที่เต็มไปด้วย ปะการัง และหุบเหวลึก ปลาใหญ่น้อยนับแสน พากันเวียนว่ายอยู่ตามก้อนหิน และบางครั้งมีโลมาปรากฏให้เห็น
จุดชมวิวลานข้าหลวงระยะทาง 350 เมตร
- เกาะสาม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะปาหยัน มีสภาพทั่วไปของเกาะเป็นหิน ลักษณะเป็นหน้าผา ไม่มีหาดทราย แต่เป็นแหล่งดำน้ำลึกที่นักดำน้ำลึกนิยมอีกแห่งหนึ่ง มีการขนานนามบริเวณนี้ว่า สันฉลาม บ้างก็ขนานนามว่า กำแพงเมืองจีน ซึ่งเรียกตามลักษณะกำแพงหินธรรมชาติใต้น้ำที่มีความโอฬารมาก บริเวณนี้จะพบฝูงปลา จำนวน มากที่แวะเวียนมาหากินอยู่ข้างๆ กำแพงหินธรรมชาติใต้น้ำ เช่น ฝูงปลาสาก และยังมีกัลปังหา ที่มีสีสันสวยงาม อีกเป็นจำนวนมาก
- เกาะห้า เป็นเกาะเล็กๆ แต่เป็นจุดดำน้ำที่น่าสนใจ และงดงาม มีเอกลักษณ์ของเกาะ คือ ปลาไหลสีขาวเทา ที่ชอบโผล่หัวชูคอขึ้นมาจากรู จนได้ชื่อว่า สวนปลาไหล บริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยปะการังอ่อน ปะการังแข็งที่มี อยู่มากมาย
- เกาะหก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะปายู มีลักษณะของเกาะเป็นภูเขาหิน เป็นหน้าผา มีชายหาดด้านตะวันออก แนว ปะการังบริเวณนี้กว้างประมาณ 150-200 เมตร ด้านตะวันตกเป็นหน้าผาสูงชัน ไม่มีแนวปะการังที่ชัดเจน แต่มี กองหินและปะการังขึ้นกระจาย มีปะการังก้อนขนาดใหญ่อยู่บ้างในความลึก 20 เมตร ด้านเหนือเป็น แหลมเล็กๆ ด้านใตเป็น้แนวหิน
- เกาะบอน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาะทะลุ เป็นเกาะเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาที่ชุกชุมมาก จุดเด่นคือ สะพานหิน ที่เกิดจากหินที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนเป็นโพรงมองคล้ายสะพานโค้งข้ามแม่น้ำ เป็นเกาะที่นักดำน้ำสามารถ ทักทายกับเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเล นั่นคือ เจ้ากระเบนราหู ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพบ ได้ง่ายกว่าแหล่ง ท่องเที่ยวแหล่งอื่น
- เกาะตาชัย เป็นเกาะที่เพิ่งประกาศให้อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เป็นเกาะที่ยังคง รักษา สภาพธรรมชาติได้เป็นอย่างดีทางอุทยานแห่งชาติได้จัดเตรียมสถานที่กางเต๊นท์ไว้ให้บริการ มีสิ่งอำนวย ความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน คือ ลานกางเต๊นท์ที่กว้างขวางร่มครึ้มใต้ร่มไม้ซึ่งมองเห็น หาดทราย ขาวสะอาด ห้องน้ำชาย-หญิง ร้านอาหารสวัสดิการที่คอยให้บริการตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มทุกวัน เส้นทางศึกษา ธรรมชาติ และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความโรแมนติกในยามเย็น ทางอุทยานแห่งชาติได้จัดทำเส้นทางไว้ให้ นักท่องเที่ยวได้เดินเท้าระยะสั้นๆ ประมาณ 20 นาที ไปชมพระอาทิตย์ตก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ ดำน้ำตื้น บริเวณรอบๆ เกาะมีปะการังที่อุดมสมบูรณ์สวยงามมาก
ปัจจุบันหมู่เกาะสุรินทร์เหนือมีทบ้านพักนักท่องเที่ยว คือ บ้านสินสมุทร ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวโซนที่ทำการ อุทยานฯ บริเวณอ่าวช่องขาด จำนวน 16 หลัง หลังละ 2,00 บาท พักได้ 2 คน นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อ จอง ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน โดยสามารถจองบ้านพักล่วงหน้าได้ 60 วัน โดยสามารถจองบ้านพักทาง อินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ของอุทยาน http://www.dpn.go.th บนเกาะสุรินทร์มีลานกางเต้นท์ทั้งหมด 2 แห่ง คือ อ่าวช่องขาด ด้านหลังที่ทำการอุทยานและอ่าวไม้งาม ซึ่งจะมีห้องอาบน้ำ ห้องสุขา ที่อาบน้ำกลางแจ้ง และร้าน อาหารสวัสดิการ ไฟจะปั่นเวลา 18.00- 22.00 อัตราค่าบริการ
 - เต้นท์ใหญ่ราคา 450 บาท พักได้ 3 คน (ไม่รวมเครื่องนอน)
 - เต้นท์เล็กราคา 300 บาท พักได้ 2 คน (ไม่รวมเครื่องนอน)
 - ชุดเครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ราคาชุดละ 50 บาท
- ค่าเช่าล๊ิอตเกอร์เก็บของช่องละ 30 บาท /วัน
- หากนักท่องเที่ยวนำเต้นท์มาเอง เสียค่าธรรมเนียมกางเต้นท์ คนละ 80 บาท
อัตราค่าบริการสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์เพิ่มเติ่ม คลิกที่นี่
ห้องน้ำและห้องสุขา
น้ำอาบเช้า 07.00 - 09.00 น. กลางวัน 11.00 - 13.00 น. เย็น 16.30 - 20.00 น.ห้องสุขา น้ำเปิดตลอด
1.เกาะแปด
เต็นท์
เกาะแปดเป็นเกาะที่ไม่มีบ้านพักให้บริการ มีให้บริการแต่เพียงเต็นท์เท่านั้น นักท่องเที่ยวสามารถนำเต็นท์มาเอง หรือใช้บริการของอุทยานก็ได้ โดยจุดกางเต้นท์จะมี 2 จุด คือ อ่าวเกือกม้าและอ่าววงช้าง แต่หลังจากเกิดสึนามิ ตรงอ่าววงช้างปิดปรับปรุงชั่วคราว ปัจจับันเปิดให้บริการกางเต้นท์เพียงจุดเดียว คือ อ่าวเกือกม้า บริเวณหลังที่ทำ การอุทยานฯ ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 600 คน โดยที่ทำการอุทยานฯมีเต้นท์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวราคา หลังละ570 บาท พร้อมเครื่องนอน 2 ชุด พักได้ 2 คน หากนำเต้นท์มาเองก็จะเสียค่ากางเต้นท์หลังละ 80 บาท
อาหาร
มีร้านอาหารไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยวด้านข้างที่ทำการอุทยานฯ โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-20.30 น.อาหารบนเกาะจะเป็นอาหารตามสั่งหลายเมนูให้เลือก ส่วนน้ำดื่มจะตกขวดละ 20 บาท น้ำอัดลม 30 บาท เบียร์ 50-60 บาท นอกจากนี้ทางอุทยานฯ ยังมีบริการให้เช่าล๊อคเกอร์ เพื่อความปลอดภัยสำหรับสิ่งของมีค่า ของ นักท่องเที่ยวด้วย บนเกาะมีไฟฟ้าที่มาเครื่องปั่นไฟโดยจะเปิดตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ยกเว้นบริเวณทางเดิน และห้องน้ำที่จะให้บริการ้ตลอดคืน ห้องน้ำที่อ่าวเกือกมาอยู่บริเวณหลังลานกางเต้นท์ จะมีทั้งห้องน้ำและห้องสุขา โดยแบ่งเป็นห้องน้ำชาย 5 ห้อง และห้องน้ำหญิง 5 ห้อง
2.เกาะสี่
บ้านพัก
บ้านพักให้บริการนักท่องเที่ยว เฉพาะบนเกาะเมี่ยง (เกาะสี่) ได้แก่
- บ้านชมวิว มีจำนวน 20 ห้อง " เป็นห้องแอร์ " พักได้จำนวน ห้องละ 2 คน ค่าบริการ ห้องละ 2,000 บาท/คืน สามารถจองได้ทาง www. dnp.go.th หรือโทรจองได้ที่ สำนักงานอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 081-0880561 หรือโทรจองได้ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 02 - 5620760 - บ้านหูยง มีจำนวน 5 ห้อง " เป็นห้อง พัดลม " พักได้จำนวน ห้องละ 2 คนต่อห้อง ค่าบริการห้องละ 1,000 บาท/คืน สามารถโทรจองได้ทางโทรศัพท์ เท่านั้นที่ สำนักงานอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 081-0880561
- บ้านปาหยังและบ้านปาหยัน จำนวน 10 ห้อง "เป็นบ้านพัดลม" พักได้จำนวน 2 คน ต่อห้อง ค่าบริการห้องละ 1,000 บาท/คืน สามารถจองได้ทาง www. dnp.go.th
ลานกางเต้นท์
ลานกางเต้นท์บนเกาะเมี่ยงสามารถจุคนได้ถึง 150 คน อยู่ใกล้กับชายหาด โดยที่ทำการอุทยานฯมีเต้นท์ไว้้รองรับ นักท่องเที่ยวราคาหลังละ570 บาท พร้อมเครื่องนอน 2 ชุด พักได้ 2 คน หากนำเต้นท์มาเองก็จะเสียค่า กางเต้นท์ หลังละ 80 บาท มีห้องน้ำรวมและห้องสุขาจำนวนกว่า 10 ห้องเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว อยู่บริเวณด้านหลังลาน กางเต้นท์ เพื่อความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างคืนบนเกาะเมี่ยงกรุณาติดต่อจองที่พัก ล่วงหน้า ได้ทางเว็บไซต์ www.dnp.go.th
อาหาร
อุทยานแห่งชาติมีร้านอาหารสวัสดิการไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยว บนเกาะเมียง (เกาะสี่) เปิดบริการตั้งแต่
8.00 - 20.00 น. ทุกวัน
เรือเที่ยวรอบเกาะั
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีเรือหางยาวให้บริการนำเที่ยวรอบๆ เกาะ นอกจากนี้ยังมีบริการรับส่งจกาเกาะสี่ไปยังเกาะอื่นๆอีกด้วย ได้แก่
- เกาะสี่-เกาะหก ระยะทาง 6 ก.ม. ค่าบริการ 150 บาท/คน
- เกาะสี่-เกาะแปด ระยะทาง 11.5 ก.ม. ค่าบริการ 200 บาท/คน
- เกาะสี่-เกาะเก้า ระยะทาง 13.5 ก.ม. ค่าบริการ 300 บาท/คน
- เดินทางเที่ยวรอบเกาะแปด - เกาะเก้า ค่าบริการคนละ 300 บาท/คน
ติดต่อที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน โทร. 0-7659-5045 โทรสาร 0 76 595 210 (ฝั่ง), 0-7642-2136 เกาะแปด 
1. รถยนต์
ออกเดินทางจาก กทม. จนถึงเส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ช่วงระนอง - พังงา ) มาทางตะกั่วป่า จากตะกั่วป่ามาที่ บ้านลำแก่น จะมีสามแยกขวามือไปท่าเรือทับละมุ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ก่อนถึงท่าเรือทับละมุประมาณ 50 เมตรจะมีที่ทำการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันตั้งอยู่ทางซ้ายมือ
2.รถโดยสารประจำทาง
จากสถานีขนส่งสายใต้ มีรถให้บริการไปท่าเรือทับละมุทุกวัน
รถโดยสารที่ให้บริการ
- บขส. 02-4224443 - 44
- บ.ลิกไนท์ทัวร์ 02-8946151 - 6152 - 6153  
- บ.ภูเก็ตท่องเที่ยว 02-8946144 - 45
- บ.ภูเก็ตเซ็นทรัล 02-8946171 - 2
3. เครื่องบิน
จากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดพังงา โดยรถโดยสารประจำทาง หรือ รถตู้ (มีรถตู้จากท่าเรือบริการ Transfer รับ - ส่ง เที่ยวละ 300 บาทต่อคน ) ถึงท่าเทียบเรือทับละมุ ระยะทาง ประมาณ 100 กิโลเมตร และเดินทางโดยเรือ สปีดโบสท์ ไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ในการ เดินทางโดยเรือนั้นจะต้องจองล่วงหน้าประมาณ 3 วันอย่างน้อย เพราะเรือจะมีทั้งไป และกลับ เพียงแค่เที่ยวเดียวเท่านั้น คือ เที่ยวเช้าเดินทางไปเกาะ เวลา 8.30 น. และเที่ยวกลับจากเกาะเวลา 15.30 น.
( การเดินทางตอนไปเกาะเรือของบางบริษัทอาจจะแวะตามเกาะต่างๆ เพื่อดำน้ำตื้นประมาณ 2-3 เกาะ ) แต่เรือของอุทยานไม่มีให้บริการจะ เป็นเรือของบริษัทเอกชนอย่างเดียว
จากท่าเรือทับละมุเดินทางไปยังเกาะเมี่ยง (เกาะสี่) ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และ เกาะแปด (เกาะสิมิลัน) ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร มีเรือโดยสารของภาคเอกชนให้บริการทุกวัน ตลอด ฤดูกาลท่องเที่ยว (15 พ.ย. - 15 พ.ค.) เรือโดยสารทุกลำจะออกจากท่าเรือพร้อมกันทั้งหมด โดยมีกำหนดเวลา เดินทางจากท่าเรือทับละมุไปเกาะ เวลา 08.30 น. (ขาไป) และเดินจากเกาะไปท่าเรือทับละมุ เวลา 15.00 น. (ขากลับ) ของทุกวันๆ ละ 1 เที่ยว ทั้งเวลาไปและเวลากลับ (เก็บตั๋วเรือเอาไว้แสดงตอนกลับด้วย) ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง(โดยเรือสปีดโบท) แต่บางบริษัทจะนำนักท่องเที่ยวแวะดำน้ำตามเกาะ ต่างๆ ก่อน เช่น แวะดำน้ำตื้นที่เกาะเก้า ประมาณ 30 นาที รับประทานอาหารและดำน้ำตื้นที่เกาะแปด ประมาณ 1 ชั่วโมง ดำน้ำตื้นที่เกาะเจ็ด ประมาณ 30 นาที จากนั้นจึงเดินทางเข้าที่พักที่เกาะสี่ เรือจะใช้เวลาประมาณ 3 - 3.5 ชั่วโมง ถึงเกาะสี่ ประมาณ 14.00 น. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมซื้อแพคเกจทัวร์แบบไปเช้า-เย็นกลับ ราคา ประมาณ2,800 บาท/คน
- แจ๊ค สิมิลันทัวร์ โทร 076 443 205 ,076 522 2052-3 http://www.jacksimilan.com
- ทับละมุ อันดามัน ทัวร์ โทร 076 444 341
- กรีนวิวทัวร์ โทร 076 595 191
- เม็ดทรายทัวร์ โทร 076 443 276
แผนที่หมู่เกาะสิมิลัน
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook