• อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
 • วัดกลาง
 • วัดศรีบุญเรือง
 • พระพุทธรูปสถานภูปอ
 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
 • เมืองฟ้าแดดสูงยาง
 • พระธาตุยาคู
 • วัดโพธิ์เสมาราม
 • เขื่อนลำปาว
 • หาดดอกเกด
 • สถานีศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน)
 • วนอุทยานภูพระ
 • เกาะมหาราช
 • พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว
 • พุทธสถานภูสิงห์
 • กลุ่มทอผ้าแพรวา
 • แหลมโนนวิเศษ
 • วัดสักกะวัน
 • น้ำตกแก้งกะอาม
 • ผาเสวย
 • น้ำตกผานางคอย
 • น้ำตกตาดทอง
 • ฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์แห่งที่ 1
 • ภูผาผึ้ง ถ้าฝ่ามือแดง
 • น้ำตกตาดสูง และน้ำตกตาดยาว