วัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือ วัดใต้ ตั้งอยู่เลขที่ถนนไชยชุมพล  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  เป็นวัดพระอารามหลวง สร้าง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายครับ วัดนี้ตั้งอยู่บนริมแม่นํ้าแคว ทางทิศใต้ เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามไทย รบกับ พม่ามาแต่โบราณ  ส่วนมากทัพพม่าจะต้องยกทัพมาทางด่านพระเจดีย์  ๓  องค์  ผ่านตรงเข้าจังหวัดกาญจนบุรีแทบทุกครั้งและ กองทัพไทย ที่ยกออกไปต่อต้านทัพพม่าก็จะต้องมาพักแรมประชุมพลที่ตำบลปากแพรก หรือบริเวณอาณาเขตวัดไชยชุมชนะสงคราม  แทบทุกครั้ง ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม มีพระเจดีย์เก่าแก่องหนึ่งอยู่ใกล้พระอุโบสถหลังเก่า ตั้งอยู่ริมตลิ่งพระเจดีย์องค์นี้มีชื่อทาง โบราณคดี กรมศิลปากรได้จัดขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้  นอกจากความสำคัญด้านประวัติศาสตร์แล้วสิ่งที่โดดเด่นของวัดใต้ ก็คือ เรือเทวดาอันงดงาม ที่ตั้งโดดเด่นอยู่ภายในวัด ซึ่งสร้างเพื่อใช้เป็นเมรุสำหรับตั้งศพของเจ้าอาวาสองค์เก่า หลังจากพิธีศพเสร็จสิ้นไป เรือเทวดkจึงกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน

เรือเทวดา วัดใต้
เรือเทวดา วัดใต้ เรือเทวดา วัดใต้
เรือเทวดา วัดใต้ เรือเทวดา วัดใต้
เรือเทวดา วัดใต้ เรือเทวดา วัดใต้