• เกาะช้าง
 • เกาะกูด
 • เกาะขาม
 • เกาะหมาก
 • หมู่เกาะระยั้ง
 • หมู่เกาะรัง
 • อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง
 • โบราณสถานจวนเรสิดังกัมปอร์ต
 • วัดไผ่ล้อม
 • วัดบุปผาราม หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดปลายคลอง
 • วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม และโบราณสถานเขาโต๊ะโมะ
 • วัดคีรีวิหาร
 • วัดสะพานหิน
 • น้ำตกเขาสลัดได
 • อุทยานแห่งชาติ น้ำตกคลองแก้ว
 • บ้านน้ำเชื่ยว