ข้อมูลท่องเที่ยวพะเยา
วัดศรีโคมคำ
กว๊านพะเยา วัดศรีโคมคำ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง หอวัฒนธรรมนิทัศน์
สถานีประิมงน้ำจืดพะเยา หมู่บ้านทำครกและโม่หิน วัดอนาลโยทิพยาราม วัดศรีอุโมงค์คำ
 
วัดติโลกอาราม
วัดกลางน้ำพะเยา
วัดพระธาตุจอมทอง อุทยานแห่งชาติดอยหลวง  
วัดพระนั่งดิน
วัดนันตาราม
วัดพระนั่งดิน วัดนันตาราม ศุนย์วัฒนธรรมไทลื้อ วัดพระธาตุสบแวน
ภูลังกา รีสอร์ท
วนอุทยานภูลังกา ภูลังกา รีสอร์ท    
   
วนอุทยานบ้านถ้ำ อุทยานแห่งชาติดิยภูนาง    
     
อุทยานแห่งชาติภูซาง