เยือนกาฬสินธุ์ ดินแดนแห่งโลกไดโนเสาร์
“เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้” คำนี้ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยจริงๆ การท่อง
เที่ยวมีหลายแบบหลายสไตล์ ครั้งนี้ผมเลือกหนีความวุ่นวายจากเมืองกรุง
เยือนเมืองกาฬสินธุ์ถิ่นอีสาน ดินแดนแห่งโลกไดโนเสาร์ ก่อนที่เราจะ
ออกเดินทางไปชมอุทยานไดโนเสาร์ มาถึง อ.เมืองกาฬสินธุ์งที ก็ควร
แวะไหว้สักการะ ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์ วัดศรีบุญเรือง(เหนือ)
วัดกลาง อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
เพื่อความเป็นสิริมงคลกันสักหน่อย
ซึ่งทั้ง 4 สถานที่สำคัญนี้ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน สามารถขับรถเวียนได้
      อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ตั้งอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขจังหวัด ชาวกาฬสินธุ์สละทรัพย์ก่อสร้างเพื่อเป็นการแสดงออกถึง
พระคุณต่อผู้ให้กำเนิดเมืองกาฬสินธุ์
      วัดศรีบุญเรือง(เหนือ) วัดเก่าแก่ที่สำคัญวัดหนึ่ง มีเสมาจำหลักจากเมืองฟ้าแดดสงยาง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 เก็บรักษาไว้
้จำนวนหนึ่ง ปักรอบพระอุโบสถ ชิ้นที่สวยที่สุดคือใบเสมาที่จำหลักเป็นรูปเทวดาเหาะอยู่เหนือปราสาท เรือนแก้วซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นล่างสุดมี
รูปกษัตริย์ พระมเหสี และพระโอรส เป็นศิลปะพื้นเมืองอีสาน

      วัดกลาง
พระอารามหลวง มีพระพุทธรูปองค์ดำ ประดิษฐานในพระอุโบสถหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์มีพระพุทธลักษณะงดงามมากที่พระ
แท่นมีจารึกเป็นอักษรไทยโบราณ พระชัยสุนทร(กิ่ง)ได้นำมาเป็นพระพุทธรูปศรีเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ปีใดฝนแล้งชาวเมือง
กาฬสินธุ์จะอัญเชิญพระพุทธรูปออกมาแห่ขอฝนเสมอ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธบาทจำลองทำด้วยศิลาแดงอีกด้วย  แวะพักค้างคืนจากนั้น
เริ่มต้นเดินทาง จากอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ผ่านโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เลี้ยวซ้ายเจอสี่แยก ตรงไปเจอวงเวียนไดโนเสาร์ให้วนขวาเจอ
สี่แยกไฟแดงแล้วเลี้ยวซ้าย(จากจุดนี้ไปอีกประมาณ 30 กิโลเมตร เข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 227 ) 
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
 อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
พระพุทธรูปองค์ดำ
พระพุทธรูปองค์ดำ
  เสมาจำหลัก
เสมาจำหลัก
ถึงกิโลเมตรที่ 29 เลี้ยวขวาเข้า อุทยานไดโนเสาร์ วนขวาตามเส้นทางจะถึง พิพิธภัณฑ์สิรินธร อุทยานโลกไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวก่อนอันดับ
แรก ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว อ.สหัสขันธุ์ มีทั้งหมด 8 โซน จัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของการเกิดไดโนเสาร์
ยุคต่างๆ รวมทั้งรูปภาพการขุดค้นพบซากกระดูกสถานที่กว้างขวาง นับเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นแห่งใหม่ของ จ.กาฬสินธุ์ อีกด้วยเหมาะสำหรับคนทุกวัยและทุกเชื้อชาติิภาษา ภายในบริเวณ
ยังมีร้านขายของที่ระลึก เปิดบริการทุกวัน 09.00 - 17.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ 043-871-014 043-871-394 หรือ 0-2621-9500
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
พิพิธภัณฑ์สิรินธร พิพิธภัณฑ์สิรินธร  พิพิธภัณฑ์สิรินธร
       การค้นพบซากไดโนเสาร์บริเวณนี้ เกิดขึ้นครั้งแรกปี 2513 โดยพระญาณวิสาลเถร เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน ต่อมานักสำรวจโบราณคดี
วิทยา ได้ลงมือสำรวจจริงจัง ทำให้พบโครงกระดูกไดโนเสาร์กินพืชบริเวณนั้นอีก 6 ตัว มีจำนวนกระดูกกว่า 630 ชิ้น
       เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรซากกระดูกไดโนเสาร์
ณ ที่แห่งนี้ครั้งแรก พร้อมพระราชทานนามศูนย์วิจัยที่อยู่ใกล้ “พิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว” ให้ใหม่ว่า “พิพิธภัณฑ์สิรินธร”
จากพิพิธภัณฑ์ มีทางวนขึ้นเขา 300 เมตร ไป วัดป่าสักกะวัน เป็นสถานที่ขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์แหล่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ยังได้จัดแสดงความเป็นมาของการเกิดไดโนเสาร์ยุคต่างๆ และยังมีหลุมขุดโครงกระดูกไดโนเสาร์ มีอาคารใหญ่คลุมหลุมขุดที่พบซากกระดูก
ไดโนเสาร์ไว้
พิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว
พิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว
พิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว
เมื่อออกจากอุทยานไดโนเสาร์ เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวง
หมายเลข 227 เจอสามแยกเลี้ยวซ้ายไปจนถึงกิโลเมตรที่ 37-38
เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตรถึง วัดพุทธนิมิตภูค่าว ตั้งอยู่
บ้านนาสีนวล มีพระพุทธไสยาสน์นอนตะแคงซ้ายไม่มีพระเกตุ
ุมาลา
ความยาวประมาณ 2 เมตร กว้าง 50 เซนติเมตร เป็นที่เคารพ
สักการะของประชาชนทั่วไปภายในวัดยังมีพระอุโบสถแบบเปิดโล่ง
แกะสลักลวดลายสวยงามเป็นภาพ 3 มิติ ตามประตู หน้าต่าง เพดาน
เป็นภาพพุทธประวัติทศชาติชาดก และยังมี วิหารสังฆนิมิต ซึ่งเป็นที่เก็บพระพุทธรูป และพระเครื่องรุ่นต่างๆ ที่หายาก เปิดเข้า
ชมทุกวัน  เท่านี้ก็คุ้มค่าสำหรับการเดินทางแล้วครับ หากหน้าฝน
ที่กำลังจะถึงนี้ ยังไม่มีโปรแกรมเดินทางไปไหน อุทยานโลก
ไดโนเสาร์ จ.กาฬสินธุ์ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณได้มาสัมผัส


ทางรถยนต์
 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยเส้น
ทางหลวงหมายเลข 23 ทางหลวงหมายเลข 213และ 209 มหาสารคาม-
กาฬสินธุ์ รวมระยะทาง 519 กิโลเมตร
ทางรถไฟ  ลงที่สถานีรถไฟขอนแก่น จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางเข้า
จังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 78 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010,0 2223 7020 สถานีรถไฟขอนแก่น โทร. 0 43 22 1112
ทางรถโดยสาร  บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ-
กาฬสินธุ์ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีขนส่ง จตุจักร(หมอชิต 2) โทร. 0 2936 2852-66